Pályázati támogatás GOP-2.2.1-08/2-2009-0122

Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati Folyamatmenedzsment Támogatása


Informatikai Fejlesztés a REJLEK Metal & Stamping Kft-nél

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg

Társaságunk egy komplex informatikai korszerűsítést, vállalatirányítási rendszerének teljes átalakítását és fejlesztését valósította meg székhelyén és telephelyén.

Jelen beruházás keretében az alábbi fejlesztések valósultak meg:

A DataMagix vezetői információs és controlling, döntéstámogató rendszer kialakítása, amely az üzleti adatok online feldolgozását teszi lehetővé, összekapcsolva a meglévő termelésirányítási és dokumentumkezelő rendszerünkkel, illetve ehhez kapcsolódó szoftver feltételek biztosítása és hardverfejlesztés.

Meglévő dokumentumkezelő rendszer (Intrexx) bővítése további intranet portál licence-szel és új projektmanagement modullal.

Termelés- és vállalatirányítási rendszerünk (proALPHA) fejlesztése, bővítése, új cégspecifikus modulokkal történő kiegészítése, az ehhez szükséges szoftver és hardver feltételek biztosítása, valamint az irodai eszközpark részleges frissítése.

A projekt keretein belül sor került társaságunk üzleti folyamatainak átvilágítására és felülvizsgálatára, továbbá megvalósult azok racionalizált újratervezése.

A fejlesztés eredményeképpen egy egymásra épülő komplex, a vállalat igényeit teljes mértékben kiszolgáló vállalatirányítási rendszer jött létre, amely a növeli cég hatékonyságát, átláthatóvá teszi adataink kezelését, támogatva mindezzel a vezetés és a vállalati dolgozók munkáját.
Kedvezményezett neve és elérhetősége:
REJLEK Metal & Stamping Fémlemezmegmunkáló, Szolgáltató Kft.
8060 Mór, Gyár utca 6.
Tel: +36 22 563 710
Fax: +36 22 563 718

Irányító Hatósság neve és elérhetősége:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség,
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Tel: +36 40 638 638
www.nfu.hu

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.,
1139 Budapest, Váci út 83.
Tel: +36 40 200 617
www.magzrt.hu